Τεχνική Υποδομή
 • Τραπεζαρία
 • Εστιατόριο - Ζαχαροπλαστείο
 • 75 κοιτώνες - μόνιμα κτίρια
 • 5 συγκροτήματα W/C
 • Γραμματεία
 • Παιδική χαρά
 • Αμφιθέατρο
 • Πολιτιστικό Κέντρο
 • Κυλικείο
 • Δίκτυο ύδρευσης
 • Δίκτυο Πυρασφάλειας - Πυρόσβεσης
 • Βιολογικός καθαρισμός λυμάτων
 • Ηλεκτρογεννήτρια
 • Ιατρείο - Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
 
Ο κατασκηνωτικός χώρος περιφράσσεται και φυλάσσεται επί ολοήμερης βάσης με τα πλέον σύγχρονα συστήματα ασφάλειας και διαθέτει Πιστοποίηση ISO και HACCP.

Follow us:

Παιδικές Κατασκηνώσεις Κωνσταντινέα Α.Ε. © 2018
Χαλκοκονδύλη 5, Αθήνα, TK 10677 • Τηλέφωνα: 210 3301467/3301468